Zaproszenie

„Z ULICY DO DOMU”

Wyzwania przeciwdziałania bezdomności w aglomeracjach wielkomiejskich.

Zapraszamy do udziału w konferencji organizownej przez Fundację D.O.M.
pod Honorowym Patronatem Wojewody Mazowieckiego.

Konferencja odbędzie się w środę w dniu 7 grudnia 2016r.
w Warszawie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim;
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; sala nr 259 (Wejście "C").

Celem konferencji jest przegląd mapy bezdomności w Polsce oraz polityk krajowych i lokalnych przeciwdziałania bezdomności oraz wypracowanie w gronie praktyków i badaczy wniosków i rekomendacji.

Konferencja organizowana jest z okazji pięciolecia projektu:

„Za Bramą Warszawy - streetworking i przeciwdziałanie bezdomności.”

realizowanego przez Fundację D.O.M. przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego. Konferencja jest pierwszym z wydarzeń zaplanowanych z okazji 25-lecia działania Dzieło Odbudowy Miłości - Fundacji D.O.M.

 

Fun Page konferencji